Tag Archive: پروژه بازی حدس اعداد matlab

فروش پروژه بازی حدس اعداد با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2950

عنوان پروژه: فروش پروژه بازی حدس اعداد با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 40.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه بازی حدس اعداد با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه بازی حدس اعداد با نرم افزار MATLAB

كد: 1495

عنوان پروژه: فروش پروژه بازی حدس اعداد با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 15.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه بازی حدس اعداد با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.