Tag Archive: پروژه بهسازی تصویر matlab

فروش پروژه تغییر الگوی عکس با نرم افزار MATLAB

كد: 837

عنوان پروژه: فروش پروژه تغییر الگوی عکس با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تغییر الگوی عکس با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه حذف نويز از تصوير با نرم افزار MATLAB

كد: 591

عنوان پروژه: فروش پروژه حذف نويز از تصوير با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 40.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه حذف نويز از تصوير با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه برداشتن نويز از تصوير (Denoise) با نرم افزار MATLAB

كد: 567

عنوان پروژه: فروش پروژه برداشتن نويز از تصوير (Denoise) با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه برداشتن نويز از تصوير (Denoise) با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه انواع عملیات در پردازش تصویر با نرم افزار MATLAB

كد: 566

عنوان پروژه: فروش پروژه انواع عملیات در پردازش تصویر با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 50.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه انواع عملیات در پردازش تصویر با نرم افزار MATLAB

کامل ترین پروژه در زمینه پردازش تصویر. می توانید برای درک بهتر کارکرد این پروژه عکس های خروجی را نگاهی بیندازید.

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

عکس 7

عکس 8

عکس 9

عکس 10

عکس 11

عکس 12

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه بهسازی تصویر و تغيير الگوی رنگ با نرم افزار MATLAB

كد: 351

عنوان پروژه: فروش پروژه بهسازی تصویر و تغيير الگوی رنگ با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 15.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه بهسازی تصویر و تغيير الگوی رنگ با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.