Tag Archive: پروژه بهسازی هیستوگرام matlab

فروش پروژه بهسازی تصویر با بهسازی هیستوگرام با نرم افزار MATLAB

كد: 2154

عنوان پروژه: فروش پروژه بهسازی تصویر با بهسازی هیستوگرام با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه بهسازی تصویر با بهسازی هیستوگرام با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه افزایش کنتراست تصویر با بهسازی هیستوگرام با نرم افزار MATLAB

كد: 1914

عنوان پروژه: فروش پروژه افزایش کنتراست تصویر با بهسازی هیستوگرام با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه افزایش کنتراست تصویر با بهسازی هیستوگرام با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

عکس 7

عکس 8

عکس 9

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه بهسازی هیستوگرام تصویر با نرم افزار MATLAB

كد: 1788

عنوان پروژه: فروش پروژه بهسازی هیستوگرام تصویر با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه بهسازی هیستوگرام تصویر با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5
عکس 6
عکس 7
عکس 8
عکس 9
عکس 10
عکس 11

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.