Tag Archive: پروژه بهینه سازی سیگنال scilab

فروش پروژه بهينه سازی سيگنال با تبديل دامنه فرکانس جهت Square Domain با نرم افزار Scilab

كد: 2009

عنوان پروژه: فروش پروژه بهينه سازی سيگنال با تبديل دامنه فرکانس جهت Square Domain با نرم افزار Scilab

قالب بندی: sce

دسته: کامپیوتر – SCILAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: SCILAB

شرح مختصر:

فروش پروژه بهينه سازی سيگنال با تبديل دامنه فرکانس جهت Square Domain با نرم افزار Scilab

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تبدیل موجک دابچیف یک بُعدی به منظور بهینه سازی سیگنال با نرم افزار Scilab

كد: 1982

عنوان پروژه: فروش پروژه تبدیل موجک دابچیف یک بُعدی به منظور بهینه سازی سیگنال با نرم افزار Scilab

قالب بندی: sce

دسته: کامپیوتر – SCILAB

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار:SCILAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تبدیل موجک دابچیف یک بُعدی به منظور بهینه سازی سیگنال با نرم افزار Scilab

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.