Tag Archive: پروژه بهینه سازی صفحه برش گوموری با الگوریتم MILP

فروش پروژه بهینه سازی صفحه برش گوموری با الگوریتم MILP با MATLAB

کد پروژه: 3075

عنوان پروژه: فروش پروژه بهینه سازی صفحه برش گوموری با الگوریتم MILP با MATLAB

قالب بندی: m – داکیومنت

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه بهینه سازی صفحه برش گوموری با الگوریتم MILP با MATLAB

در بهینه‌ سازی ریاضی، روش صفحه برش گوموری (Gomory’s cutting plane) هر یک از انواع روش‌ های بهینه‌ سازی است که به طور مکرر یک مجموعه یا تابع هدف را با استفاده از نابرابری‌ های خطی که برش نامیده می‌ شوند، اصلاح می‌ کنند. چنین رویه‌ هایی معمولا برای یافتن راه‌ حل‌ های عدد صحیح برای مسائل برنامه‌ ریزی خطی عدد صحیح مختلط (MILP) و همچنین برای حل مسائل بهینه‌ سازی محدب عمومی و نه لزوما قابل تمایز استفاده می‌ شوند. استفاده از صفحات برش برای حل MILP توسط Ralph E. Gomory معرفی شد.

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.