Tag Archive: پروژه بهینه سازی وظایف ابر matlab

فروش پروژه زمان بندی وظایف در محیط رایانش ابری با استفاده از الگوریتم TLBO با MATLAB

کد پروژه: 3082

عنوان پروژه: فروش پروژه زمان بندی وظایف در محیط رایانش ابری با استفاده از الگوریتم TLBO با MATLAB

قالب بندی: m – داکیومنت

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 100.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه زمان بندی وظایف در محیط رایانش ابری با استفاده از الگوریتم TLBO با MATLAB

رایانش ابری مدل محاسباتی و کامپیوتری جدیدی می‎باشد که دسترسی کاربران را بر اساس نوع تقاضایی که از منابع اطلاعاتی و محاسباتی دارند مهیا می‎کند. گسترش سریع کاربردهای ابری و رقابت میان تأمین کنندگان برای ارائه سرویس با بهترین سطح کیفی، منجر به ایجاد مراکز داده‌ای بزرگ شده است. بهره‌برداری از این نوع مراکز داده به دلیل مصرف زیاد انرژی، هزینه‌های عملیاتی بسیاری در پی دارد. استفاده ناکارآمد از منابع موجود در مراکز داده ازجمله دلایل اتلاف انرژی است، بنابراین، برای حل مسئله مصرف زیاد انرژی در مراکز داده علاوه بر بهینه‌سازی در سطح سخت‌افزار، روش‌های مدیریت منابع با رویکرد کارآمدی انرژی نیز موردنیاز است که در آنها، زمان‌بندی و تخصیص منابع، بر اساس نیازمندی کیفی سرویس‌ها صورت گیرد. در این زمینه، راه‌کارهایی مانند تغییر پویای ولتاژ و فرکانس پردازنده و تجمیع ماشین‌های مجازی مورداستفاده قرارگرفته‌اند. در این راستا پژوهش حاضر با هدف ارائه یک رویکرد نوین جهت زمان ‌بندی وظیفه آگاه از زمان و انرژی موجود در لایه PaaS  محیط رایانش ابری مورد مطالعه قرار گرفته است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع مطالعات کاربردی و به لحاظ جمع‌آوری اطلاعات و بررسی آن‌ها از نوع مطالعات توصیفی می‌باشد. در تحقیق حاضر به جمع‌آوری مستندات در زمینه‎ موضوع پژوهش و پیشینه‌ مطالعات داخلي و خارجي از طریق مطالعات کتابخانه‌ ای پرداخته می‎شود. همچنین در ادامه به مطالعه مدل‌ های پژوهش و شبیه‌ سازی آن‌ ها پرداخته می‌ شود. درواقع این مطالعه به دنبال ارائه رویکردی نوین جهت زمان‌ بندی وظیفه آگاه از زمان و انرژی موجود در محیط رایانش ابری PaaS می ‎باشد. در این تحقیق جهت بهینه‏ سازی مصرف انرژی، الگوریتم زمانبندی با الگوریتم TLBO ارائه شده است.

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.