Tag Archive: پروژه بیومتریک matlab

فروش پروژه تشخیص صدا با نرم افزار MATLAB

كد: 1003

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص صدا با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 40.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص صدا با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه آناليز حالات صورت (Facial Expression Analyze) با نرم افزار MATLAB

كد: 559

عنوان پروژه: فروش پروژه آناليز حالات صورت (Facial Expression Analyze) با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه آناليز حالات صورت (Facial Expression Analyze) با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تشخيص چهره با استفاده از شبكه های عصبی با نرم افزار MATLAB

كد: 356

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخيص چهره با استفاده از شبكه های عصبی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخيص چهره با استفاده از شبكه های عصبی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.