Tag Archive: پروژه تابع غیرخطی

فروش پروژه شبکه عصبی موجک با تقریب تابع غیرخطی به منظور رسیدن به جواب مناسب با نرم افزار MATLAB

كد: 2033

عنوان پروژه: فروش پروژه شبکه عصبی موجک با تقریب تابع غیرخطی به منظور رسیدن به جواب مناسب با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه شبکه عصبی موجک با تقریب تابع غیرخطی به منظور رسیدن به جواب مناسب با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.