Tag Archive: پروژه تاکاگی سوگنو

فروش پروژه طراحی دو ورودی تک خروجی کنترل کننده فازی بر اساس تاکاگی سوگنو با نرم افزار MATLAB

كد: 1628

عنوان پروژه: فروش پروژه طراحی دو ورودی تک خروجی کنترل کننده فازی بر اساس تاکاگی سوگنو با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 40.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه طراحی دو ورودی تک خروجی کنترل کننده فازی بر اساس تاکاگی سوگنو با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تخمين سيمانتيك مستقيم ربات موازى صفحه اى 3RRR با مدل فازى تاكاگى سوگنو با نرم افزار MATLAB

كد: 1479

عنوان پروژه: فروش پروژه تخمين سيمانتيك مستقيم ربات موازى صفحه اى 3RRR با مدل فازى تاكاگى سوگنو با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تخمين سيمانتيك مستقيم ربات موازى صفحه اى 3RRR با مدل فازى تاكاگى سوگنو با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

http://nn4e.com/namira/1400/1479.jpg

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه سیستم فازی تاکاگی-سوگنو (TS) با نرم افزار MATLAB

كد: 1335

عنوان پروژه: فروش پروژه سیستم فازی تاکاگی-سوگنو (TS) با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه سیستم فازی تاکاگی-سوگنو (TS) با نرم افزار MATLAB

در این پروژه به شبیه سازی سیستم فازی تاکاگی-سوگنو (TS Fussy System) که دارای بخش استخراج ویژگی در قسمت ورودی می باشد، پرداخته شده است. روش پیشنهادی تحت عنوان Semi Polynomial Data Mapping Fussy Inference System و به اختصار SPMFIS معرفی می شوند.

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.