Tag Archive: پروژه تبدیل از سطح بیتی به پیکسلی تصوی

فروش پروژه تبدیل از سطح بیتی به پیکسلی تصویر با نرم افزار MATLAB

كد: 1901

عنوان پروژه: فروش پروژه تبدیل از سطح بیتی به پیکسلی تصویر با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تبدیل از سطح بیتی به پیکسلی تصویر با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.