Tag Archive: پروژه تبدیل فوریه

فروش پروژه حذف نویز تصویر با تبدیل فوریه با نرم افزار MATLAB

كد: 2254

عنوان پروژه: فروش پروژه حذف نویز تصویر با تبدیل فوریه با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه حذف نویز تصویر با تبدیل فوریه با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5
عکس 6

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تمرکز روی نقطه خاص از ويدئو با الگوريتم FFT با نرم افزار MATLAB

كد: 2153

عنوان پروژه: فروش پروژه تمرکز روی نقطه خاص از ويدئو با الگوريتم FFT با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تمرکز روی نقطه خاص از ويدئو با الگوريتم FFT با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه رسم منحنی بسته بر اساس جریان خطی گرما با تبدیل فوریه با نرم افزار MATLAB

كد: 1236

عنوان پروژه: فروش پروژه رسم منحنی بسته بر اساس جریان خطی گرما با تبدیل فوریه با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه رسم منحنی بسته بر اساس جریان خطی گرما با تبدیل فوریه با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/1200/1236_1.jpg
عکس 2
http://www.nn4e.com/namira/1200/1236_2.jpg
عکس 3

http://www.nn4e.com/namira/1200/1236_3.jpg

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.