Tag Archive: پروژه تحلیل ترافیک R

فروش پروژه تجزیه و تحلیل ترافیک از داده ورودی با نرم افزار R

كد: 2319

عنوان پروژه: فروش پروژه تجزیه و تحلیل ترافیک از داده ورودی با نرم افزار R

قالب بندی: RData – R – همراه با داکیومنت

دسته: کامپیوتر – R

قیمت: 40.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: R و محیط های IDE مانند RStudio و Tinn-R

شرح مختصر:

فروش پروژه تجزیه و تحلیل ترافیک از داده ورودی با نرم افزار R

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تجزیه و تحلیل ترافیک از داده ورودی با نرم افزار R

كد: 1989

عنوان پروژه: فروش پروژه تجزیه و تحلیل ترافیک از داده ورودی با نرم افزار R

قالب بندی: RData – R – همراه با داکیومنت

دسته: کامپیوتر – R

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: R و محیط های IDE مانند RStudio و Tinn-R

شرح مختصر:

فروش پروژه تجزیه و تحلیل ترافیک از داده ورودی با نرم افزار R

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.