Tag Archive: پروژه تخمین ردیابی UAV

فروش پروژه تخمین ردیابی هدف متحرک در محیط سه بُعدی با EKF با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2916

عنوان پروژه: فروش پروژه تخمین ردیابی هدف متحرک در محیط سه بُعدی با EKF با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تخمین ردیابی هدف متحرک در محیط سه بُعدی با EKF با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.