Tag Archive: پروژه تخمین هدف matlab

فروش پروژه ردیابی مانور هدف با فیلتر کالمن با نرم افزار MATLAB

كد: 1948

عنوان پروژه: فروش پروژه ردیابی مانور هدف با فیلتر کالمن با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه ردیابی مانور هدف با فیلتر کالمن با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تخمین هدف با استفاده از مدلسازی پراکنده در رادار MIMO توزیع شده با نرم افزار MATLAB

كد: 1014

عنوان پروژه: فروش پروژه تخمین هدف با استفاده از مدلسازی پراکنده در رادار MIMO توزیع شده با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 60.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تخمین هدف با استفاده از مدلسازی پراکنده در رادار MIMO توزیع شده با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.