Tag Archive: پروژه تشخیص اندازه دایره matlab

فروش پروژه تشخيص دايره با تعیین اندازه در تصویر با تبديل هاف دایره ای با نرم افزار MATLAB

كد: 2114

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخيص دايره با تعیین اندازه در تصویر با تبديل هاف دایره ای با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخيص دايره  =با تعیین اندازه در تصویر با تبديل هاف دایره ای با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.