Tag Archive: پروژه تشخیص تومور ریخت شناسی

فروش پروژه تشخیص تومور مغزی بر پایه عملگرهای ریخت شناسانه و رشد ناحیه ای با نرم افزار MATLAB

كد: 2333

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص تومور مغزی بر پایه عملگرهای ریخت شناسانه و رشد ناحیه ای با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص تومور مغزی بر پایه عملگرهای ریخت شناسانه و رشد ناحیه ای با نرم افزار MATLAB

این پروژه بر پایه عملگرهای ریخت شناسانه (مورفولوژیک) به قطعه بندی تصاویر می پردازد و با استفاده از رشد ناحیه ای (Region Growing)، ناحیه های غیرمتعارف را مشخص می کند. این پروژه روی 33 تصویر تست شده است و 95% جواب صحیح می دهد.

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.