Tag Archive: پروژه تشخیص حروف matlab

فروش پروژه تشخیص کاراکتر برپایه آستانه گذاری و روش لحظات پیچیده با نرم افزار MATLAB

کد: 2561

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص کاراکتر برپایه آستانه گذاری و روش لحظات پیچیده با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص کاراکتر برپایه آستانه گذاری و روش لحظات پیچیده با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تشخیص کاراکتر با شبکه عصبی دودویی گسسته با نرم افزار MATLAB

کد: 2546

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص کاراکتر با شبکه عصبی دودویی گسسته با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص کاراکتر با شبکه عصبی دودویی گسسته با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تشخیص کاراکتر با الگوریتم KPCA با نرم افزار MATLAB

كد: 1493

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص کاراکتر با الگوریتم KPCA با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص کاراکتر با الگوریتم KPCA با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه قانون یادگیری پرسپترون و LMS برای تشخیص کاراکتر در لایه پیشخور با نرم افزار MATLAB

كد: 1477

عنوان پروژه: فروش پروژه قانون یادگیری پرسپترون و LMS برای تشخیص کاراکتر در لایه پیشخور با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه قانون یادگیری پرسپترون و LMS برای تشخیص کاراکتر در لایه پیشخور با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عكس 1

عكس 2

عکس 3

عکس 4

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تشخیص عدد و حروف با شبکه عصبی BP با نرم افزار MATLAB

كد: 1383

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص عدد و حروف با شبکه عصبی BP با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص عدد و حروف با شبکه عصبی BP با نرم افزار MATLAB

در این پروژه، ابتدا عکس مورد نظر که دارای حروف و اعداد است خوانده می شود و با استفاده از شبکه عصبی BP و ابزار nntools متلب، موارد خوانده شده و در یک فایل text ذخیره می شود.

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تشخیص کاراکتر با شبکه عصبی هاپفیلد با نرم افزار MATLAB

كد: 1380

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص کاراکتر با شبکه عصبی هاپفیلد با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص کاراکتر با شبکه عصبی هاپفیلد با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تشخيص عدد، حروف و خطوط با شبكه عصبى ART با نرم افزار MATLAB

كد: 604

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخيص عدد، حروف و خطوط با شبكه عصبى ART با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخيص عدد، حروف و خطوط با شبكه عصبى ART با نرم افزار MATLAB

در اين پروژه ابتدا در سمت چپ، منوى pettern type مى توانيد از نوع عددى، حروف و خطوط را انتخاب كنيد. تا نمونه هاى داده شده به برنامه را ببينيد. اگر در كادر وسط شكل آن را بكشيد و در سمت راست دكمه Test را بزنيد برنامه به شما مى گويد كه اين شكل در پايگاه موجود مى باشد يا خير و شكل آن را در سمت چپ نشان در صورت وجود نشان مى دهد. در اين پروژه مى توان الگوهايى نيز تعريف كرد. بدين صورت كه در منوى pattern type آن را بر روى manual بگذاريم، سپس در كارد سمت چپ شكل مورد نظر را بكشيم و از پايين دكمه Append را بزنيم. شكل به پايگاه داده برنامه اضافه مى شود. حالا اگر شكل را در ستون وسط بكشيم و دكمه تست را در ستون راست بزنيم، همان شكل كشيده شده را نمايش مى دهد.

عكس خروجی برنامه

عكس 1

عكس 2

عكس 3

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.