Tag Archive: پروژه تشخیص عدد matlab

فروش پروژه تشخیص حروف با شبکه عصبی پرسپترون چندلایه با MATLAB

کد پروژه: 3070

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص حروف با شبکه عصبی پرسپترون چندلایه با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص حروف با شبکه عصبی پرسپترون چندلایه با MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه دسته بندی حروف با شبکه عصبی پرسپترون با MATLAB

کد پروژه: 3069

عنوان پروژه: فروش پروژه دسته بندی حروف با شبکه عصبی پرسپترون با MATLAB

قالب بندی: m – داکیومنت

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 40.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه دسته بندی حروف با شبکه عصبی پرسپترون با MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تشخیص و شمارش اعداد دست نوشته با شبکه عصبی BP با نرم افزار MATLAB

كد: 1858

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص و شمارش اعداد دست نوشته با شبکه عصبی BP با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص و شمارش اعداد دست نوشته با شبکه عصبی BP با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تشخیص عدد و حروف با شبکه عصبی BP با نرم افزار MATLAB

كد: 1383

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص عدد و حروف با شبکه عصبی BP با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص عدد و حروف با شبکه عصبی BP با نرم افزار MATLAB

در این پروژه، ابتدا عکس مورد نظر که دارای حروف و اعداد است خوانده می شود و با استفاده از شبکه عصبی BP و ابزار nntools متلب، موارد خوانده شده و در یک فایل text ذخیره می شود.

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تشخیص اعداد انگلیسی با شبکه عصبی BP با نرم افزار MATLAB

كد: 749

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص اعداد انگلیسی با شبکه عصبی BP با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص اعداد انگلیسی با شبکه عصبی BP با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تشخيص عدد، حروف و اشكال با شبكه عصبى هاپفيلد با نرم افزار MATLAB

كد: 612

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخيص عدد، حروف و اشكال با شبكه عصبى هاپفيلد با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخيص عدد، حروف و اشكال با شبكه عصبى هاپفيلد با نرم افزار MATLAB

اين پروژه با استفاده از شبكه عصبى هاپفيلد (Hopfield) نوشته شده است. در اين پروژه ابتدا در سمت چپ، منوى pettern type مى توانيد از نوع عددى، حروف و خطوط را انتخاب كنيد. تا نمونه هاى داده شده به برنامه را ببينيد. سپس با فشردن دكمه Train را جهت آموزش دادن و شناساندن كاراكتر، عدد يا هر شكل ديگرى به برنامه بشناسانيد. اگر در كادر وسط شكل آن را بكشيد و دكمه Test را بزنيد برنامه به شما مى گويد كه اين شكل در پايگاه موجود مى باشد يا خير و شكل آن را در سمت چپ نشان در صورت وجود نشان مى دهد. در اين پروژه مى توان الگوهايى نيز تعريف كرد. بدين صورت كه در منوى pattern type آن را بر روى manual بگذاريم، سپس در كارد سمت چپ شكل مورد نظر را بكشيم و از پايين دكمه Append را بزنيم. شكل به پايگاه داده برنامه اضافه مى شود. حالا اگر شكل را در ستون وسط بكشيم و دكمه تست را در ستون راست بزنيم، همان شكل كشيده شده را نمايش مى دهد.

عكس خروجی برنامه

عكس 1 – محيط اصلى

عكس 2 – رسم اوليه و شناساندن يا آموزش به برنامه

عكس 3 – كشيدن كاراكتر

عكس 4 – تشخيص كاراكتر

عكس 5 – حرف F انگليسى

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تشخيص عدد، حروف و خطوط با شبكه عصبى ART با نرم افزار MATLAB

كد: 604

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخيص عدد، حروف و خطوط با شبكه عصبى ART با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخيص عدد، حروف و خطوط با شبكه عصبى ART با نرم افزار MATLAB

در اين پروژه ابتدا در سمت چپ، منوى pettern type مى توانيد از نوع عددى، حروف و خطوط را انتخاب كنيد. تا نمونه هاى داده شده به برنامه را ببينيد. اگر در كادر وسط شكل آن را بكشيد و در سمت راست دكمه Test را بزنيد برنامه به شما مى گويد كه اين شكل در پايگاه موجود مى باشد يا خير و شكل آن را در سمت چپ نشان در صورت وجود نشان مى دهد. در اين پروژه مى توان الگوهايى نيز تعريف كرد. بدين صورت كه در منوى pattern type آن را بر روى manual بگذاريم، سپس در كارد سمت چپ شكل مورد نظر را بكشيم و از پايين دكمه Append را بزنيم. شكل به پايگاه داده برنامه اضافه مى شود. حالا اگر شكل را در ستون وسط بكشيم و دكمه تست را در ستون راست بزنيم، همان شكل كشيده شده را نمايش مى دهد.

عكس خروجی برنامه

عكس 1

عكس 2

عكس 3

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تشخيص اعداد فارسی با شبكه عصبی – فازی با نرم افزار MATLAB

كد: 549

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخيص اعداد فارسی با شبكه عصبی – فازی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 40.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخيص اعداد فارسی با شبكه عصبی – فازی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عكس 1

عكس 2

عكس 3

عكس 4

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تشخيص اعداد فارسی با شبكه های عصبی مختلف با نرم افزار MATLAB

كد: 394

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخيص اعداد فارسی با شبكه های عصبی مختلف با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 40.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخيص اعداد فارسی با شبكه های عصبی مختلف با نرم افزار MATLAB

يك برنامه كامل دارای GUI كه اعداد فارسی را تشخيص و در خود ذخيره می كند. در ابتدا كاربر با فشردن دكمه Load Image (عكس 1) يكی از عكس های موجود در پايگاه داده اين پروژه را انتخاب می كند (عكس 2). لازم به ذكر است كه اين برنامه علاوه بر اعداد پارسی توانايی خواندن اعداد انگليسی را نيز دارد. عكس در GUI بارگذاری می شود (عكس 3). با فشردن دكمه Select يك محدوده آبی رنگ در زبانه عكس بارگذاری شده نشان داده می شود (عكس 4) كه به وسيله آن می توان عدد يا اعداد مورد نظر را انتخاب كنيم. با فشردن دكمه Crop عدد را می بريم و با Pre-Process آنرا پيش پردازش و با فشردن دكمه Recognize تصوير عدد بريده شده تشخيص داده می شود.

عكس خروجی برنامه

عكس 1

عكس 2

عكس 3

عكس 4

عكس 5

عكس 6

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.