Tag Archive: پروژه تشخیص لبه فازی عاطفی matlab

فروش پروژه تشخیص لبه تصویر به روش فازی عاطفی با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2681

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص لبه تصویر به روش فازی عاطفی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 30.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص لبه تصویر به روش فازی عاطفی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.