Tag Archive: پروژه تشخیص متن تصویر matlab

فروش پروژه تشخیص متن درون تصویر به روش نمایش پراکنده با لغت نامه افتراقی با نرم افزار MATLAB

كد: 1649

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص متن درون تصویر به روش نمایش پراکنده با لغت نامه افتراقی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 50.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص متن درون تصویر به روش نمایش پراکنده با لغت نامه افتراقی با نرم افزار MATLAB

در این پروژه متن درون تصویر به روش نمایش پراکنده (Sparse Representation) به کمک لغت نامه های افتراقی (Discriminative Disctionaries) استخراج و نمایش داده می شود.

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
 
عکس 3
 
عکس 4
عکس 5

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه قطعه سازی متن از تصویر با نرم افزار MATLAB

كد: 836

عنوان پروژه: فروش پروژه قطعه سازی متن از تصویر با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه قطعه سازی متن از تصویر با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

عکس 7

عکس 8

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.