Tag Archive: پروژه تشخیص پلاک خودرو

فروش پروژه تشخیص پلاک خودرو در شب و روز برپایه آستانه گذاری اتسو و الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2988

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص پلاک خودرو در شب و روز برپایه آستانه گذاری اتسو و الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m- داکیومنت کامل

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص پلاک خودرو در شب و روز برپایه آستانه گذاری اتسو و الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان با نرم افزار MATLAB

شناسایی و تشخیص پلاک خودرو در سالیان مختلف به عنوان یک چالش مهم در جوامع علمی مورد بحث بوده است که تا به امروز به درازا کشیده شده است. روش مهای متنوعی در این زمینه ارائه شده است که همگی دارای نقاط ضعف و قوتی می باشند. اما تا به حال روشی که بتواند جنبه های مختلف را به درستی در نظر بگیرد و چالش های موجود این مبحث را مرتفع سازد، ارائه نشده است. البته روش هایی در سیستم های کنترل ترافیک با هدف تشخیص پلاک خودروهای افراد متخلف در کشورمان ایران نیز وجود دارد که برای سیستم طرح ترافیک و زوج و فرد مورد استفاده واقع می گردد. همین طور به عنوان تشخیص پلاک خودروهایی که قوانین راهنمایی ر از لحاظ سرعت و کمربند، رعایت نمی کنند. اما پُر هزینه بودن روش های موجود و بالا بودن پیچیدگی محاسباتی بالا و دقت پایین، منجر به کُند بودن و کاهش کارایی این سیستم ها منجر شده است. بر اساس مطالعاتی که صورت گرفت، تشخیص پلاک خودرو به کرّار با روش های مختلف، ارائه شده است. یکی از مهمترین ضعف هایی که اکثر این روش ها داشتند، توانایی شناسایی و تشخیص پلاک خودرو در روز و شب و همین طور انواع حروف و اعداد بود. اما رویکردی که این پژوهش ارائه داد، توانایی تشخیص پلاک خودروهای ایرانی، انگلیسی، هندی و چینی را دارا بود. روش پیش رو دارای چهار مرحله اصلی است، مرحله اول نرمال سازی تصاویر، مرحله دوم آستانه گذاری اُتسو، مرحله سوم قطعه بندی مبتنی بر پردازش ریخت شناسایی و مرحله آخر، استفاده از الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان با هدف کاهش ابعاد، انتخاب و استخراج ویژگی های پلاک خودرو. روش ارائه شده حاکی از کارایی بالا نسبت به روش های پیشین را نمایش می دهد.

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تشخیص پلاک خود مبتنی بر فیلتر گابور فازی شده نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2711

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص پلاک خود مبتنی بر فیلتر گابور فازی شده نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: MATLAB

قیمت: 85.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص پلاک خود مبتنی بر فیلتر گابور فازی شده نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

عکس 7

 عکس 8

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تشخيص بلادرنگ پلاک خودرو بر پایه تبدیل موجک گسسته دوبُعدی هار با نرم افزار MATLAB

كد: 1955

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخيص بلادرنگ پلاک خودرو بر پایه تبدیل موجک گسسته دوبُعدی هار با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخيص بلادرنگ پلاک خودرو بر پایه تبدیل موجک گسسته دوبُعدی هار با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

عکس 7

عکس 8

عکس 9

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تشخیص پلاک خودرو در شب با نرم افزار MATLAB

كد: 1683

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص پلاک خودرو در شب با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص پلاک خودرو در شب با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تشخیص پلاک خودرو با الگوریتم Adaboost با نرم افزار MATLAB

كد: 913

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص پلاک خودرو با الگوریتم Adaboost با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص پلاک خودرو با الگوریتم Adaboost با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تشخیص پلاک خودرو به زبان #C

كد: 905

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص پلاک خودرو به زبان #C

قالب بندی: #C

دسته: كامپيوتر – #C

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص پلاک خودرو به زبان #C

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.