Tag Archive: پروژه حذف نویز تصویر تبدیل فوریه

فروش پروژه حذف نویز تصویر با تبدیل فوریه با نرم افزار MATLAB

كد: 2254

عنوان پروژه: فروش پروژه حذف نویز تصویر با تبدیل فوریه با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه حذف نویز تصویر با تبدیل فوریه با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5
عکس 6

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.