Tag Archive: پروژه حذف نویز تصویر AP

فروش پروژه حذف نویز تصویر با الگوریتم AP و SP با نرم افزار MATLAB

كد: 1916

عنوان پروژه: فروش پروژه حذف نویز تصویر با الگوریتم AP و SP با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه حذف نویز تصویر با الگوریتم AP و SP با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.