Tag Archive: پروژه حل معما الگوریتم ژنتیک matlab

فروش پروژه حل مسئله Maze با الگوریتم ژنتیک و تشخیص موانع با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2874

عنوان پروژه: فروش پروژه حل مسئله Maze با الگوریتم ژنتیک و تشخیص موانع با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه حل مسئله Maze با الگوریتم ژنتیک و تشخیص موانع با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.