Tag Archive: پروژه خودرو برقی matlab

فروش پروژه تحلیل صفحات ترکیبی و کامپوزیت برای خودروهای برقی در سطح بدنه با MATLAB

کد پروژه: 3130

عنوان پروژه: فروش پروژه تحلیل صفحات ترکیبی و کامپوزیت برای خودروهای برقی در سطح بدنه با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تحلیل صفحات ترکیبی و کامپوزیت برای خودروهای برقی در سطح بدنه با MATLAB

این مقاله با ارزیابی زیست ‌محیطی، با استفاده از  ارزیابی چرخه زندگی، راه‌ حل ‌های سبک ‌وزن به کار رفته در اجزای خودروهای برقی می پردازد که در نتیجه به پیشرفت دانش در این زمینه به عنوان یک موضوع اخیر و موضوع مورد علاقه ادبیات فعلی کمک می ‌کند. انتظار می ‌رود که خودروهای برقی سبک وزن، مزایای هر دوی خودروهای برقی و طراحی سبک وزن را با هم ترکیب کنند. به طور خاص، راه حل های مورد مطالعه بر اساس کامپوزیت ها و مواد هیبریدی هستند که پتانسیل کاهش جرم بالا در مورد خودروهای برقی سودآور است. ارزیابی زیست ‌محیطی چنین راه‌ حل‌ های سبک ‌وزنی را با راه‌ حل ‌های مرجع متناظر با فرض عدم تغییر در سیستم انتقال قدرت مقایسه کرد. کاهش وزن اجزای سطح بدنه شامل ماژول جلو (Front Module)، هود جلو (Front Hood)، درب جلو (Front Door)، تیر داشبورد متقاطع (Cross Dashboard Beam)، بازوی تعلیق (Suspension Arm) و بخش طبقه مرکزی (Central Floor Section) و ارائه یک صفحه ترکیبی و کامپوزیت با فناوری ساخت جدید، منجر به بهبود وزن آن ها شده است. همین طور عمق ماژول برای ارزیابی چرخه زندگی در ابعاد 1 و 0.4 میکرومتر با و بدون روکش پلیمری در سطح بدنه خودروهای برقی در زمان به کارگیری ارزیابی چرخه زندگی، کاهش یافته است و احتمالا می توان نتیجه گرفت که کاهش مصرف انرژی را در حالت استفاده از روکش پلیمری به همراه خواهد داشت.

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3130_1.jpg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/3100/3130_2.jpg

عکس 3

http://www.nn4e.com/namira/3100/3130_3.jpg

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه محاسبه کارایی و زمان بندی خودروی برقی با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2920

عنوان پروژه: فروش پروژه محاسبه کارایی و زمان بندی خودروی برقی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه محاسبه کارایی و زمان بندی خودروی برقی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.