Tag Archive: پروژه درون یابی دو مکعبی matlab

فروش پروژه بهبود رزولوشن تصویر با روش درون یابی دو مکعبی و نمایش اسپارس با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2739

عنوان پروژه: فروش پروژه بهبود رزولوشن تصویر با روش درون یابی دو مکعبی و نمایش اسپارس با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه بهبود رزولوشن تصویر با روش درون یابی دو مکعبی و نمایش اسپارس با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه مقایسه روش های درون یابی برای بزرگنمایی و کوچک نمایی با نرم افزار

كد: 1267

عنوان پروژه: فروش پروژه مقایسه روش های درون یابی برای بزرگنمایی و کوچک نمایی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه مقایسه روش های درون یابی برای بزرگنمایی و کوچک نمایی با نرم افزار MATLAB

درون یابی (Interpolation) ابزاری پایه ای است که به شکل وسیعی در کارهایی مانند بزرگنمایی، کوچک نمایی، چرخش و اصلاحات هندسی به کار می رود. درون یابی دو خطی (Bilinear Interpolation) روشی است که از آن برای تخمین سطح شدت روشنایی موقعیت مورد نظر از چهار همسایه نزدیک استفاده می کنیم. درون یابی دو مکعبی (Bicubic Interpolation) یک روش از درون یابی تصویر است که با شانزده همسایه نزدیک نقطه درگیر است. درون یابی دو مکعبی به طور استاندارد در برنامه های تجاری ویرایش تصویر نظیر Adobe Photoshop و Corel Paint مورد استفاده واقع شده است. روش دیگر که ساده تر از دو روش قبلی است درون یابی نزدیکترین همسایه (Nearest Neighbor Interpolation) نام دارد. زیرا به هر موقعیت جدید، سطح شدت روشنایی نزدیکترین همسایه اش در تصویر اصلی را تخصیص می دهد. این روش منجر به تولید نافرمی ها مانند اغتشاش شدید لبه های مستقیم می شود که کمتر مورد استفاده قرار می گیرد.

این پروژه بر اساس تمرین 2-4 صفحه 89 کتاب پردازش تصویر از رافائل گونزالس جهت مقایسه روش های درون یابی برای کوچک و بزرگ کردن تصویر ساخته شده است.

عكس خروجی برنامه

http://www.nn4e.com/namira/1200/1267.jpg

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه درون یابی دو مکعبی با نرم افزار MATLAB

كد: 1265

عنوان پروژه: فروش پروژه درون یابی دو مکعبی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه درون یابی دو مکعبی با نرم افزار MATLAB

درون یابی (Interpolation) ابزاری پایه ای است که به شکل وسیعی در کارهایی مانند بزرگنمایی، کوچک نمایی، چرخش و اصلاحات هندسی به کار می رود. درون یابی دو مکعبی (Bicubic Interpolation) یک روش از درون یابی تصویر است که با شانزده همسایه نزدیک نقطه درگیر است. درون یابی دو مکعبی به طور استاندارد در برنامه های تجاری ویرایش تصویر نظیر Adobe Photoshop و Corel Paint مورد استفاده واقع شده است.

عكس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/1200/1265_1.jpg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/1200/1265_2.jpg

عکس 3

http://www.nn4e.com/namira/1200/1265_3.jpg

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.