Tag Archive: پروژه دیاگرام ورونوی

فروش پروژه رسم دیاگرام ورونوی دو و سه بُعدی برای نقاط تصادفی با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2966

عنوان پروژه: فروش پروژه رسم دیاگرام ورونوی دو و سه بُعدی برای نقاط تصادفی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه رسم دیاگرام ورونوی دو و سه بُعدی برای نقاط تصادفی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

 

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه دیاگرام ورونوی به زبان #C

كد: 1943

عنوان پروژه: فروش پروژه دیاگرام ورونوی به زبان #C

قالب بندی: C

دسته: کامپیوتر – #C

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه دیاگرام ورونوی به زبان #C

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه دیاگرام ورونوی برای وظایف چند عامله با نرم افزار MATLAB

كد: 1702

عنوان پروژه: فروش پروژه دیاگرام ورونوی برای وظایف چند عامله با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: با تخفیف استثنایی 15.000 تومان!

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه دیاگرام ورونوی برای وظایف چند عامله با نرم افزار MATLAB

در علم ریاضیات، دیاگرام ورونوی (Voronoi Diagram) روشی برای تقسیم فضا به تعدادی ناحیه می باشد. در این دیاگرام به هر مجموعه ای از نقاط که دامنه ها، سایت ها یا ژنراتورها نامیده می شوند، نایحه ای اختصاص داده می شود. این نواحی سلول های ورونوی سطح را به مناطقی تقسیم بندی می کند که برای هر نقطه از مجموعه نقاط یک منطقه تعریف می شود. به طوری که تمام نقاط این منقطه به نقطه تولید کننده آن منطقه نزدیکتر می باشد. از کاربردهای این دیاگرام برای مثلث بندی دلونه می باشد.

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه دیاگرام ورونوی با نرم افزار MATLAB

كد: 1678

عنوان پروژه: فروش پروژه دیاگرام ورونوی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: با تخفیف استثنایی 15.000 تومان!

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه دیاگرام ورونوی با نرم افزار MATLAB

در علم ریاضیات، دیاگرام ورونوی (Voronoi Diagram) روشی برای تقسیم فضا به تعدادی ناحیه می باشد. در این دیاگرام به هر مجموعه ای از نقاط که دامنه ها، سایت ها یا ژنراتورها نامیده می شوند، ناحیه ای اختصاص داده می شود. این نواحی سلول های ورونوی سطح را به مناطقی تقسیم بندی می کند که برای هر نقطه از مجموعه نقاط یک منطقه تعریف می شود. به طوری که تمام نقاط این منقطه به نقطه تولید کننده آن منطقه نزدیکتر می باشد. از کاربردهای این دیاگرام برای مثلث بندی دلونه می باشد.

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.