Tag Archive: پروژه راه رفتن در محيط

فروش پروژه راه رفتن در محيط به زبان ++C و استفاده از OpenGL

كد: 1670

عنوان پروژه: فروش پروژه راه رفتن در محيط به زبان ++C و استفاده از OpenGL

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – OpenGL

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:
فروش پروژه راه رفتن در محيط به زبان ++C و استفاده از OpenGL

عكس خروجی برنامه

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه راه رفتن در محيط به زبان ++C و استفاده از OpenGL

كد: 1469

عنوان پروژه: فروش پروژه راه رفتن در محيط به زبان ++C و استفاده از OpenGL

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – OpenGL

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه راه رفتن در محيط به زبان ++C و استفاده از OpenGL

در اين پروژه مى توان با استفاده از دكمه هاى جهت دار، در محيط حركت كرد.

عكس خروجی برنامه

http://nn4e.com/namira/1400/1469.jpg

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه راه رفتن در محيط در محيط به زبان ++C و استفاده از OpenGL

كد: 1461

عنوان پروژه: فروش پروژه راه رفتن در محيط در محيط به زبان ++C و استفاده از OpenGL

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – OpenGL

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه راه رفتن در محيط در محيط به زبان ++C و استفاده از OpenGL

در اين پروژه مى توان با استفاده از دكمه هاى جهت دار، در محيط حركت كرد.

عكس خروجی برنامه

http://nn4e.com/namira/1400/1461.jpg

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه راه رفتن در محيط به زبان ++C و استفاده از OpenGL

كد: 1200

عنوان پروژه: فروش پروژه راه رفتن در محيط به زبان ++C و استفاده از OpenGL

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – OpenGL

قيمت: 50.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه راه رفتن در محيط به زبان ++C و استفاده از OpenGL

در اين پروژه با استفاده از دكمه هاى كنترلى مى توان در محيط حركت كرد. همينطور تشخيص برخورد (Collision Detection) در اين برنامه رعايت شده است. از ديگر ويژگى هاى اين پروژه مى توان به سه بعدى سازى،استفاده از texture، استفاده از صدا، استفاده از فركتال براى توليد درختان و آب و همچنين دوربين در محيط براى قدم زدن اشاره كرد.

عكس خروجی برنامه

عكس 1

http://www.nn4e.com/namira/1200/1200_opengl_snow%20model,%20a%20mountain,%20water,%20the%20house,%20the%20airplane%20model_1.jpg

عكس 2

http://www.nn4e.com/namira/1200/1200_opengl_snow%20model,%20a%20mountain,%20water,%20the%20house,%20the%20airplane%20model_2.jpg

عكس 3

http://www.nn4e.com/namira/1200/1200_opengl_snow%20model,%20a%20mountain,%20water,%20the%20house,%20the%20airplane%20model_3.jpg

عكس 4

http://www.nn4e.com/namira/1200/1200_opengl_snow%20model,%20a%20mountain,%20water,%20the%20house,%20the%20airplane%20model_4.jpg

عكس 5

http://www.nn4e.com/namira/1200/1200_opengl_snow%20model,%20a%20mountain,%20water,%20the%20house,%20the%20airplane%20model_5.jpg

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه راه رفتن در محيط و دوربين به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL

كد: 1070

عنوان پروژه: فروش پروژه راه رفتن در محيط و دوربين به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – OpenGL

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه راه رفتن در محيط و دوربين به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL

عكس خروجى برنامه

عكس 1

عكس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.