Tag Archive: پروژه رایانش ابری

فروش پروژه ساختار بهینه رایانش ابری ناهمگون با مدل های یادگیری عمیق با MATLAB

کد پروژه: 3128

عنوان پروژه: فروش پروژه ساختار بهینه رایانش ابری ناهمگون با مدل های یادگیری عمیق با MATLAB

قالب بندی: m – داکیومنت

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 100.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه ساختار بهینه رایانش ابری ناهمگون با مدل های یادگیری عمیق با MATLAB

امروزه شبکه های رایانش ابری به عنوان یکی از مهمترین فناوری های دهه اخیر برشمرده می شود که با توجه به کارایی بالا، در بخش های مختلفی استفاده می شود. منظور از ابر، فضایی است که یک ارائه دهنده خدمات ابری، در اختیار کاربران قرار می دهد تا سایرین بتوانند از طریق اینترنت و حتی آفلاین، به فایل ها دسترسی داشته باشند. مسلما زمانی که از یک ساختار در بازه وسیعی استفاده می شود، چالش های فراوانی نیز در آن ایجاد می گردد. مهمترین بخش در هر ساختار شبکه ای، بحث مصرف انرژی است که بتوان به آن شبکه نشان سبز بودن را اعلان نمود. لذا توان و مصرف انرژی در شبکه های رایانش ابری نیز به عنوان یکی از مهمترین چالش ها، شناخته می شود. روش های متعددی برای کاهش مصرف انرژی در شبکه رایانش ابری وجود دارد. این تحقیق در زمینه بهبود زمان بندی و توازن بار جهت کاهش مصرف انرژی در یک ساختار ناهمگون در ابرهای ترکیبی کار می کند. بهبود زمان بندی و توازن بار یکی از روش های معمول در شبکه های رایانش ابری در دسترسی به داده ها و سیستم های توزیعی است. از آن جایی که شبکه رایانش ابری، به عنوان یک سیستم توزیعی و قابل دسترس برای کاربران شناخته می شود، لذا یک فضای بهینه سازی ایجاد می گردد که می توان به بهبود بهبود زمان بندی و توازن بار جهت کاهش مصرف انرژی در ابر پرداخت. روش پیشنهادی، استفاده از شبکه های عصبی عمیق است.

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3128_1.jpg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/3100/3128_2.jpg

عکس 3

http://www.nn4e.com/namira/3100/3128_3.jpg

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه بهترین مقدار تقسیم بندی داده ها جهت حفظ محرمانگی در Cloud-Fog-Local با MATLAB

کد پروژه: 3052

عنوان پروژه: فروش پروژه بهترین مقدار تقسیم بندی داده ها جهت حفظ محرمانگی در Cloud-Fog-Local با MATLAB

قالب بندی: m – داکیومنت کامل

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 250.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه بهترین مقدار تقسیم بندی داده ها جهت حفظ محرمانگی در Cloud-Fog-Local با MATLAB

امنیت به عنوان یکی از مهمترین اصول در دنیای ارتباطات شناخته می شود. مسلما با رشد هر شبکه ای، مسئله امنیت به عنوان یک چالش مهم در آن مدنظر واقع می گردد. این امر در دنیای ارتباطات امروزی در شبکه های ترکیبی نیز وجود دارد. اینترنت اشیا به عنوان یکی از پُرکاربردترین ساختارهای شبکه ای در دنیای امروز به شمار می رود که کاربردهای فراوان آن در مسائل تجاری، صنعتی، نظامی، خانگی و غیره دیده می شود. ارتباط یک سری شی از طریق حسگرها و یا کنترل کننده ها در محیط وابسته به اینترنت بدون دخالت انسان و فقط تنظیمات قبلی، ایجاد محیط اینترنت اشیا را فراهم می کند. از سویی دیگر، دنیای رایانش ابری که با هدف ذخیره سازی و پردازش داده ها در محیط به صورت آنلاین انجام می شود، روزانه در حال گسترش است. دو سطح دیگر که در رایانش ابری وجود دارد شامل رایانش لبه و مه می باشد که هر کدام وظایفی به عهده دارند. در این تحقیق، سعی در ایجاد یک محیط امن برای شبکه اینترنت اشیا مبتنی بر رایانش ابر در سطح رایانش مه با هدف بهترین مقدار تقسیم بندی داده ها در زمان انتقال آن ها در سطح شبکه خواهد شد. پردازش مبتنی بر مه، یک الگوي پردازشی جدید است که سعی بر این دارد تا قابلیت هاي رایانش ابري را در لبه هاي شبکه توسیع دهد. این فناوري ،پردازش، ارتباطات، فرامین کنترلی و قابلیت هاي ذخیره سازي را در لبه شبکه فراهم می کند. پردازش مبتنی بر مه تفاوت هایی با پلتفرم هاي غیرمتمرکز از لحاظ معماری دارد. پردازش مبتنی بر مه براي ارائه سرویس ها و خدمات خود، از برخی فناوري هاي موجود استفاده می کند. ایجاد یک محیط امن در بستر اینترنت اشیا مبتنی بر رایانش مه، ساختار مورد نظر این پایان نامه است، به طوری که منجر به بهبود معیارهای کیفیت خدمات به همراه کاهش مصرف انرژی و شناخت حداقل یک حمله مهم جهت برقراری ارتباط باشد. جهت این امر، از یک مکانیزم مبتنی بر رمزنگاری به نام رمزنگاری همریختی استفاده می شود که جهت بهبود آن در مسئله امنیت و در ادامه آن، معیارهای کیفیت خدمات و مصرف انرژی، از الگوریتم بهینه سازی نهنگ ها استفاده شده است که دارای سرعت و همگرایی بالایی جهت حل مسائل پیچیده با حداقل پیچیدگی محاسباتی و زمان اجرا است. معیارهای کیفیت خدمات مورد نظر در این تحقیق شامل گذردهی، نرخ استفاده از شبکه تاخیر و هزینه است. همین طور میزان مصرف انرژی به عنوان یک متغیر کیفی مورد نظر واقع شده است. نتایج در هر بخش، نشان از بهبود رویکرد پیشنهادی را نشان می دهد.

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

 

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه سیستم امنیت اطلاعات در شبکه رایانش ابری با OPNet

کد پروژه: 3031

عنوان پروژه: فروش پروژه سیستم امنیت اطلاعات در شبکه رایانش ابری با OPNet

قالب بندی: pr.m – pr. – .n – همراه با داکیومنت

دسته: کامپیوتر – OPNet

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: OPNet

شرح مختصر:

فروش پروژه سیستم امنیت اطلاعات در شبکه رایانش ابری با OPNet

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه بهبود زمان بندی و توازن بار در رایانش ابری با الگوریتم زنبور عسل مصنوعی با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 3017

عنوان پروژه: فروش پروژه بهبود زمان بندی و توازن بار در رایانش ابری با الگوریتم زنبور عسل مصنوعی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m – داکیومنت کامل

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 120.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه بهبود زمان بندی و توازن بار در رایانش ابری با الگوریتم زنبور عسل مصنوعی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه بهینه سازی روابط ریاضی با الگوریتم بهینه سازی DNA با نرم افزار MATLAB

كد: 2469

عنوان پروژه: فروش پروژه بهینه سازی روابط ریاضی با الگوریتم بهینه سازی DNA با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه بهینه سازی روابط ریاضی با الگوریتم بهینه سازی DNA با نرم افزار MATLAB

رابطه ای ریاضیاتی به عنوان نمونه با الگوریتم بهینه سازی DNA را حل کرده ایم که رابطه به صورت ذیل می باشد:

(F(x)=-cos(x1)*cos(x2)*exp(-(x1-pi)^2-(x2-pi)^2

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه بهبود الگوریتم ژنتیک چندهدفه برپایه چرخ رولت و رمزگشایی کروموزوم ها با نرم افزار MATLAB

كد: 2430

عنوان پروژه: فروش پروژه بهبود الگوریتم ژنتیک چندهدفه برپایه چرخ رولت و رمزگشایی کروموزوم ها با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه بهبود الگوریتم ژنتیک چندهدفه برپایه چرخ رولت و رمزگشایی کروموزوم ها با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.