Tag Archive: پروژه ربات

فروش پروژه موقعیت یابی و نگاشت همزمان ربات با استخراج ویژگی های مسیر درختی با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2661

عنوان پروژه: فروش پروژه موقعیت یابی و نگاشت همزمان ربات با استخراج ویژگی های مسیر درختی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه موقعیت یابی و نگاشت همزمان ربات با استخراج ویژگی های مسیر درختی با نرم افزار MATLAB

منظور از موقعیت یابی و نگاشت همزمان، SLAM می باشد.

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه برنامه ریزی مسیر ربات با الگوریتم کرم شب تاب با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2658

عنوان پروژه: فروش پروژه برنامه ریزی مسیر ربات با الگوریتم کرم شب تاب با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه برنامه ریزی مسیر ربات با الگوریتم کرم شب تاب با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تخمين سيمانتيك مستقيم ربات موازى صفحه اى 3RRR با مدل فازى تاكاگى سوگنو با نرم افزار MATLAB

كد: 1479

عنوان پروژه: فروش پروژه تخمين سيمانتيك مستقيم ربات موازى صفحه اى 3RRR با مدل فازى تاكاگى سوگنو با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تخمين سيمانتيك مستقيم ربات موازى صفحه اى 3RRR با مدل فازى تاكاگى سوگنو با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

http://nn4e.com/namira/1400/1479.jpg

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه ربات به زبان ++C و استفاده از OpenGL

كد: 1450

عنوان پروژه: فروش پروژه ربات به زبان ++C و استفاده از OpenGL

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – OpenGL

قيمت: 50.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه ربات به زبان ++C و استفاده از OpenGL

عكس خروجی برنامه

http://nn4e.com/namira/1400/1450.jpg

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.