Tag Archive: پروژه ردیابی اشعه matlab

فروش پروژه ردیابی اشعه لرزه ای با MATLAB

کد پروژه: 3118

عنوان پروژه: فروش پروژه ردیابی اشعه لرزه ای با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 35.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه ردیابی اشعه لرزه ای با MATLAB

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3118_1.jpg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/3100/3118_2.jpg

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه ردیابی اشعه با استفاده از منبع انتشار صوت در دو بُعد با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2956

عنوان پروژه: فروش پروژه ردیابی اشعه با استفاده از منبع انتشار صوت در دو بُعد با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 30.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه ردیابی اشعه با استفاده از منبع انتشار صوت در دو بُعد با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.