Tag Archive: پروژه رمزنگاری تصویر هافمن

فروش پروژه رمزنگاری تصویر با کد کانونیکال هافمن با نرم افزار MATLAB

كد: 2413

عنوان پروژه: فروش پروژه رمزنگاری تصویر با کد کانونیکال هافمن با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه رمزنگاری تصویر با کد کانونیکال هافمن با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه کاهش ابعاد با DCT و رمزنگاری هافمن تصویر با نرم افزار MATLAB

كد: 1373

عنوان پروژه: فروش پروژه کاهش ابعاد با DCT و رمزنگاری هافمن تصویر با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه کاهش ابعاد با DCT و رمزنگاری هافمن تصویر با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.