Tag Archive: پروژه سطح بیتی تصویر matlab

فروش پروژه کوانتیزاسیون تصویر به روش سطح بیتی با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2740

عنوان پروژه: فروش پروژه کوانتیزاسیون تصویر به روش سطح بیتی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه کوانتیزاسیون تصویر به روش سطح بیتی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

عکس 7

عکس 8

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تبديل از سطح پیکسلی به بیتی تصویر با نرم افزار MATLAB

كد: 1902

عنوان پروژه: فروش پروژه تبديل از سطح پیکسلی به بیتی تصویر با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تبديل از سطح پیکسلی به بیتی تصویر با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.