Tag Archive: پروژه سیستم تهویه scilab

فروش پروژه شبیه سازی سیستم تهویه مناسب در اتاق با نرم افزار Scilab

كد: 2000

عنوان پروژه: فروش پروژه شبیه سازی سیستم تهویه مناسب در اتاق با نرم افزار Scilab

قالب بندی: sce

دسته: کامپیوتر – SCILAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار:SCILAB

شرح مختصر:

فروش پروژه شبیه سازی سیستم تهویه مناسب در اتاق با نرم افزار Scilab

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.