Tag Archive: پروژه سیمولینک

فروش پروژه تخمین هارمونیک ژنراتورهای القایی دوسویه تغذیه بادی با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2808

عنوان پروژه: فروش پروژه تخمین هارمونیک ژنراتورهای القایی دوسویه تغذیه بادی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: الکترونیک – MATLAB

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تخمین هارمونیک ژنراتورهای القایی دوسویه تغذیه بادی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه کنترل کننده LPLQ برای کنترل ولتاژ خازن های DC در سیستم STATCOM سه فاز نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2722

عنوان پروژه: فروش پروژه کنترل کننده LPLQ برای کنترل ولتاژ خازن های DC در سیستم STATCOM سه فاز نرم افزار MATLAB

قالب بندی: mdl

دسته: الکترونیک – MATLAB

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه کنترل کننده LPLQ برای کنترل ولتاژ خازن های DC در سیستم STATCOM سه فاز نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه مدل انرژی بانک خازنی نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2712

عنوان پروژه: فروش پروژه مدل انرژی بانک خازنی نرم افزار MATLAB

قالب بندی: mdl

دسته: الکترونیک – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه مدل انرژی بانک خازنی نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه پیکربندی سیستم کنترلی برپایه RNGA برای فرایندهای چند متغیره با نرم افزار MATLAB

كد: 2431

عنوان پروژه: فروش پروژه پیکربندی سیستم کنترلی برپایه RNGA برای فرایندهای چند متغیره با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m – mdl

دسته: الکترونیک – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه پیکربندی سیستم کنترلی برپایه RNGA برای فرایندهای چند متغیره با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه رابط شبکه WECS با PMSG و اینورتر چندسطحی NPC با نرم افزار MATLAB

كد: 1977

عنوان پروژه: فروش پروژه رابط شبکه WECS با PMSG و اینورتر چندسطحی NPC با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: الکترونیک – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه رابط شبکه WECS با PMSG و اینورتر چندسطحی NPC با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

عکس 7

عکس 8

عکس 9

عکس 10

عکس 11

عکس 12

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه اينورتر برای تبديل باد با نرم افزار MATLAB

كد: 1959

عنوان پروژه: فروش پروژه اينورتر برای تبديل باد با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: الکترونیک – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه اينورتر برای تبديل باد با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه انتشار امپدانس مجازی تعبیه شده برای منبع ولتاژ مبدل بافیلترهای LC و LCL با نرم افزار MATLAB

كد: 1808

عنوان پروژه: فروش پروژه انتشار امپدانس مجازی تعبیه شده برای منبع ولتاژ مبدل بافیلترهای LC و LCL با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m – mdl

دسته: الکترونیک – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه انتشار امپدانس مجازی تعبیه شده برای منبع ولتاژ مبدل بافیلترهای LC و LCL با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5
عکس 6
عکس 7

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه شبیه سازی باتری با نرم افزار MATLAB

كد: 1733

عنوان پروژه: فروش پروژه شبیه سازی باتری با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: mdl

دسته: الکترونیک – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه شبیه سازی باتری با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه توازن باتری به روش توازن مقاومت با نرم افزار MATLAB

كد: 1732

عنوان پروژه: فروش پروژه توازن باتری به روش توازن مقاومت با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: mdl

دسته: الکترونیک – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه توازن باتری به روش توازن مقاومت با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه سیمولینک سامانه جهانی مخابرات سیار (UMTS) با نرم افزار MATLAB

كد: 1659

عنوان پروژه: فروش پروژه سیمولینک سامانه جهانی مخابرات سیار (UMTS) با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: mdl

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 70.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه سیمولینک سامانه جهانی مخابرات سیار (UMTS) با نرم افزار MATLAB

در این پروژه سامانه جهانی مخابرات سیار یا UMTS که مخفف شده Universal Mobile Telecommunication System می باشد، که یکی از فناوری های نسل سوم شبکه تلفن همراه است، پیاده سازی گردیده است.

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.