Tag Archive: پروژه سیمولینک matlab

فروش پروژه کنترل اتوماتیک تولید در محیط تنظیم نشده با باتری های جریان ردوکس و کنترل کننده جریان برق بین خط با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2979

عنوان پروژه: فروش پروژه کنترل اتوماتیک تولید در محیط تنظیم نشده با باتری های جریان ردوکس و کنترل کننده جریان برق بین خط با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m – mdl

دسته: الکترونیک – MATLAB

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه کنترل اتوماتیک تولید در محیط تنظیم نشده با باتری های جریان ردوکس و کنترل کننده جریان برق بین خط با نرم افزار MATLAB

در این تحقیق، سیمولینک و کد کنترل اتوماتیک تولید (Automatic Generation Control) یا AGC در یک محیط تنظیم نشده دارای یک سری باتری های جریان ردوکس (redox) به کمک کنترل کننده جریان برق بین خط یا IPFC در محیط MATLAB انجام گرفته است.

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه کنترل جریان فتوولتاییک و تخمین هارمونیک با معکوس کننده متصل به گرید نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2872

عنوان پروژه: فروش پروژه کنترل جریان فتوولتاییک و تخمین هارمونیک با معکوس کننده متصل به گرید نرم افزار MATLAB

قالب بندی: mdl

دسته: الکترونیک – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه کنترل جریان فتوولتاییک و تخمین هارمونیک با معکوس کننده متصل به گرید نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه مدل انرژی بانک خازنی نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2712

عنوان پروژه: فروش پروژه مدل انرژی بانک خازنی نرم افزار MATLAB

قالب بندی: mdl

دسته: الکترونیک – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه مدل انرژی بانک خازنی نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه سیمولینک کنترل برداری موتور (FOC) با نرم افزار MATLAB

كد: 1760

عنوان پروژه: فروش پروژه سیمولینک کنترل برداری موتور (FOC) با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: mdl

دسته: الکترونیک – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه سیمولینک کنترل برداری موتور (FOC) با نرم افزار MATLAB

کنترل برداری موتور یا کنترل میدانی (FOC) یا Field-Oriented Control یک روش کنترل درایو فرکانس متغیر (VFD) است که یک موتور الکتریکی AC سه فاز را با استفاده از دو متغیر خروجی اینورتر VFD کنترل می کند. FOC یک روش کنترل است که برای استفاده در کاربردهای AC سنکرون و موتور القایی استفاده می شود.

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.