Tag Archive: پروژه شبکه حسگر بیسیم

فروش پروژه ردیابی هدف متحرک در شبکه های حسگر بیسیم با فیلترهای کالمن با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2970

عنوان پروژه: فروش پروژه ردیابی هدف متحرک در شبکه های حسگر بیسیم با فیلترهای کالمن با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه ردیابی هدف متحرک در شبکه های حسگر بیسیم با فیلترهای کالمن با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تشخیص سیگنال حسگرها در شبکه حسگر بیسیم با روش RQM با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2963

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص سیگنال حسگرها در شبکه حسگر بیسیم با روش RQM با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص سیگنال حسگرها در شبکه حسگر بیسیم با روش RQM با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه موقعیت یابی گره های حسگر با روش تایلور در شبکه های حسگر بیسیم با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2942

عنوان پروژه: فروش پروژه موقعیت یابی گره های حسگر با روش تایلور در شبکه های حسگر بیسیم با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 10.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه موقعیت یابی گره های حسگر با روش تایلور در شبکه های حسگر بیسیم با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه ردیابی اهداف هوشمند در شبکه های بصری حسگر بیسیم برپایه الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB

كد: 2432

عنوان پروژه: فروش پروژه ردیابی اهداف هوشمند در شبکه های بصری حسگر بیسیم برپایه الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 40.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه ردیابی اهداف هوشمند در شبکه های بصری حسگر بیسیم برپایه الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه کاهش مصرف انرژی و افرایش طول عمر در شبکه حسگر بیسیم به روش فازی با نرم افزار MATLAB

كد: 2369

عنوان پروژه: فروش پروژه کاهش مصرف انرژی و افرایش طول عمر در شبکه حسگر بیسیم به روش فازی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 30.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه کاهش مصرف انرژی و افرایش طول عمر در شبکه حسگر بیسیم به روش فازی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5
عکس 6
عکس 7

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه افزایش عمر و کاهش مصرف انرژی شبکه حسگر بیسیم با پروتکل LEACH با نرم افزار MATLAB

كد: 2339

عنوان پروژه: فروش پروژه افزایش عمر و کاهش مصرف انرژی شبکه حسگر بیسیم با پروتکل LEACH با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 30.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه افزایش عمر و کاهش مصرف انرژی شبکه حسگر بیسیم با پروتکل LEACH با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه محاسبه تاخیر، انرژی مصرفی و تعیین فواصل در شبکه حسگر بیسیم با نرم افزار MATLAB

كد: 2336

عنوان پروژه: فروش پروژه محاسبه تاخیر، انرژی مصرفی و تعیین فواصل در شبکه حسگر بیسیم با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه محاسبه تاخیر، انرژی مصرفی و تعیین فواصل در شبکه حسگر بیسیم با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تخمین مصرف انرژی شبکه حسگر بیسیم با الگوریتم زنجیره مارکف با نرم افزار MATLAB

كد: 2341

عنوان پروژه: فروش پروژه تخمین مصرف انرژی شبکه حسگر بیسیم با الگوریتم زنجیره مارکف با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 30.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تخمین مصرف انرژی شبکه حسگر بیسیم با الگوریتم زنجیره مارکف با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه حل مشکل مسیریابی در شبکه سنسوری بیسیم با الگوریتم CHAN با نرم افزار MATLAB

كد: 2179

عنوان پروژه: فروش پروژه حل مشکل مسیریابی در شبکه سنسوری بیسیم با الگوریتم CHAN با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه حل مشکل مسیریابی در شبکه سنسوری بیسیم با الگوریتم CHAN با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه یافتن مسیر گره در شبکه با مانع با نرم افزار MATLAB

كد: 2176

عنوان پروژه: فروش پروژه یافتن مسیر گره در شبکه با مانع با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه یافتن مسیر گره در شبکه با مانع با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.