Tag Archive: پروژه شبکه عصبی عمیق PSPNet

فروش پروژه تشخیص و ردیابی عابرین پیاده با شبکه عصبی عمیق PSPNet با MATLAB

کد پروژه: 3020

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص و ردیابی عابرین پیاده با شبکه عصبی عمیق PSPNet با MATLAB

قالب بندی: m – داکیومنت کامل

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 135.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص و ردیابی عابرین پیاده با شبکه عصبی عمیق PSPNet با MATLAB

قابل ذکر است که این تحقیق از مجموعه داده های CASIA استفاده می کند.

عكس خروجی برنامه


 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.