Tag Archive: پروژه شبکه عصبی هاپفیلد matlab

فروش پروژه تشخیص عدد با شبکه عصبی هاپفیلد با نرم افزار MATLAB

كد: 1420

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص عدد با شبکه عصبی هاپفیلد با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص عدد با شبکه عصبی هاپفیلد با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه نقطه پایدار سه نورون در شبکه عصبی هاپفیلد با نرم افزار MATLAB

كد: 1395

عنوان پروژه: فروش پروژه نقطه پایدار سه نورون در شبکه عصبی هاپفیلد با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه نقطه پایدار سه نورون در شبکه عصبی هاپفیلد با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه شبیه سازی دو نورون با دو نقطه تعامل پایدار با شبکه عصبی هاپفیلد با نرم افزار MATLAB

كد: 1393

عنوان پروژه: فروش پروژه شبیه سازی دو نورون با دو نقطه تعامل پایدار با شبکه عصبی هاپفیلد با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه شبیه سازی دو نورون با دو نقطه تعامل پایدار با شبکه عصبی هاپفیلد با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تشخیص کاراکتر با شبکه عصبی هاپفیلد با نرم افزار MATLAB

كد: 1380

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص کاراکتر با شبکه عصبی هاپفیلد با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص کاراکتر با شبکه عصبی هاپفیلد با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه فراخوانی الگوی عدد با شبکه عصبی هاپفیلد با نرم افزار MATLAB

كد: 1005

عنوان پروژه: فروش پروژه فراخوانی الگوی عدد با شبکه عصبی هاپفیلد با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه فراخوانی الگوی عدد با شبکه عصبی هاپفیلد با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تشخیص کاراکترها با شبکه عصبی هاپفیلد با نرم افزار MATLAB

كد: 647

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص کاراکترها با شبکه عصبی هاپفیلد با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص کاراکترها با شبکه عصبی هاپفیلد با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تشخيص عدد، حروف و اشكال با شبكه عصبى هاپفيلد با نرم افزار MATLAB

كد: 612

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخيص عدد، حروف و اشكال با شبكه عصبى هاپفيلد با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخيص عدد، حروف و اشكال با شبكه عصبى هاپفيلد با نرم افزار MATLAB

اين پروژه با استفاده از شبكه عصبى هاپفيلد (Hopfield) نوشته شده است. در اين پروژه ابتدا در سمت چپ، منوى pettern type مى توانيد از نوع عددى، حروف و خطوط را انتخاب كنيد. تا نمونه هاى داده شده به برنامه را ببينيد. سپس با فشردن دكمه Train را جهت آموزش دادن و شناساندن كاراكتر، عدد يا هر شكل ديگرى به برنامه بشناسانيد. اگر در كادر وسط شكل آن را بكشيد و دكمه Test را بزنيد برنامه به شما مى گويد كه اين شكل در پايگاه موجود مى باشد يا خير و شكل آن را در سمت چپ نشان در صورت وجود نشان مى دهد. در اين پروژه مى توان الگوهايى نيز تعريف كرد. بدين صورت كه در منوى pattern type آن را بر روى manual بگذاريم، سپس در كارد سمت چپ شكل مورد نظر را بكشيم و از پايين دكمه Append را بزنيم. شكل به پايگاه داده برنامه اضافه مى شود. حالا اگر شكل را در ستون وسط بكشيم و دكمه تست را در ستون راست بزنيم، همان شكل كشيده شده را نمايش مى دهد.

عكس خروجی برنامه

عكس 1 – محيط اصلى

عكس 2 – رسم اوليه و شناساندن يا آموزش به برنامه

عكس 3 – كشيدن كاراكتر

عكس 4 – تشخيص كاراكتر

عكس 5 – حرف F انگليسى

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.