Tag Archive: پروژه شبیه سازی شبکه opnet

فروش پروژه مدل برنامه ریزی صف در شبکه های وایمکس مبتنی بر کیفیت خدمات با نرم افزار OPNet

کد پروژه: 2762

عنوان پروژه: فروش پروژه مدل برنامه ریزی صف در شبکه های وایمکس مبتنی بر کیفیت خدمات با نرم افزار OPNet

قالب بندی: nd.m – prj – seq – ov – ot – ef

دسته: کامپیوتر – OPNet

قیمت: 35.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: OPNet

شرح مختصر:

فروش پروژه مدل برنامه ریزی صف در شبکه های وایمکس مبتنی بر کیفیت خدمات با نرم افزار OPNet

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه شبیه سازی صف M/M/1 با نرم افزار OPNet

كد: 2383

عنوان پروژه: فروش پروژه شبیه سازی صف M/M/1 با نرم افزار OPNet

قالب بندی: prj – cml – .nt.m – .pb.m – seq – desinfo – ef – ot – ov – gdf – ac – ic.m – log – pk.m – ic.m

دسته: کامپیوتر – OPNet

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: OPNet

شرح مختصر:

فروش پروژه شبیه سازی صف M/M/1 با نرم افزار OPNet

هدف این پروژه ساخت صف M/M/1 جهت مشاهده کارایی سیستم صف در عملیاتی نظیر نرخ دریافت بسته، اندازه بسته و ظرفیت متغیر سرویس ارائه دهنده است. دو کلاس آماری که در این پروژه اندازه گیری خواهد شد شامل تاخیر صف و اندازه صف است.

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5
عکس 6

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه پياده سازی استاندارد 802.11n با نرم افزار OPNET

كد: 668

عنوان پروژه: فروش پروژه پياده سازی استاندارد 802.11n با نرم افزار OPNET

قالب بندی: cfg – h – nd.m – seq – prj – pb.m

دسته: كامپيوتر – OPNET

قيمت: 60.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: OPNET

شرح مختصر:

فروش پروژه پياده سازی استاندارد 802.11n با نرم افزار OPNET

استاندارد 802.11n يكى از استاندادهاى IEEE مى باشد كه در دو باند فركانسى 2.4 و 5 گيگاهرتز كار مى كند. اين استاندارد از روش هاى مدولاسيون متفاوتى براى جريان هاى مختلف استفاده مى كند. برخى از اين جريان ها از روش QAM 64 و برخى از روش QPSK و برخى از روش مدولاسيون AQM 16 استفاده مى كنند. اين استاندارد علاوه بر افزايش نرخ بيت، تغييرات ديگرى نيز نسبت به استانداردهاى قبل دارد مانند استفاده از فناورى مايمو (MIMO) و ارتقاى راديويى (Radio Develope) . در اين استاندارد از فناورى MAC نيز استفاده شده است. مايمو اساس فناورى استاندارد 802.11n است كه با استفاده از تكنيك هايى مانند Beamforming، مسير جداگانه و چند آنتن در يك كانال واحد، مى تواند نسبت دريافت سيگنال به نويز و در نتيجه نرخ انتقال داده را افزايش دهد.

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه پياده سازی شبكه MANET با نرم افزار OPNET

كد: 544

عنوان پروژه: فروش پروژه پياده سازی شبكه MANET با نرم افزار OPNET

قالب بندی: OPNET

دسته: كامپيوتر – OPNET

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: OPNET

شرح مختصر:

فروش پروژه پياده سازی شبكه MANET با نرم افزار OPNET

عكس خروجی برنامه ندارد.

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.