Tag Archive: پروژه شناسایی لبه تصویر KNN

فروش پروژه لبه يابی تصوير با میانه با استفاده از KNN با نرم افزار MATLAB

كد: 2107

عنوان پروژه: فروش پروژه لبه يابی تصوير با میانه با استفاده از KNN با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه لبه يابی تصوير با میانه با استفاده از KNN با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.