Tag Archive: پروژه شناسایی ناحیه خطا سیستم توزیع

فروش پروژه شناسایی ناحیه خطا در سیستم های توزیعی هوشمند با پتری نت فازی با MATLAB

کد پروژه: 3032

عنوان پروژه: فروش پروژه شناسایی ناحیه خطا در سیستم های توزیعی هوشمند با پتری نت فازی با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 40.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه شناسایی ناحیه خطا در سیستم های توزیعی هوشمند با پتری نت فازی با MATLAB

عكس خروجی برنامه

 


برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.