Tag Archive: پروژه شناسایی چهره

فروش پروژه تشخیص چهره از تصاویر با رویکرد SVM و یادگیری عمیق LightNet با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 3008

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص چهره از تصاویر با رویکرد SVM و یادگیری عمیق LightNet با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص چهره از تصاویر با رویکرد SVM و یادگیری عمیق LightNet با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تشخیص صورت انسان با توجه به رنگ پوست با نرم افزار MATLAB

كد: 2349

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص صورت انسان با توجه به رنگ پوست با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص صورت انسان با توجه به رنگ پوست با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه شناسایی چهره در تصویر با الگوریتم CLM و HOG با نرم افزار MATLAB

كد: 2286

عنوان پروژه: فروش پروژه شناسایی چهره در تصویر با الگوریتم CLM و HOG با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه شناسایی چهره در تصویر با الگوریتم CLM و HOG با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تشخیص موقعیت چهره در تصویر با الگوریتم KPCA با نرم افزار MATLAB

كد: 1848

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص موقعیت چهره در تصویر با الگوریتم KPCA با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: با تخفیف استثنایی 10.000 تومان!!!

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص موقعیت چهره در تصویر با الگوریتم KPCA با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه خوشه بندی و بازسازی تصاویر صورت با روش SOM با نرم افزار MATLAB

كد: 1793

عنوان پروژه: فروش پروژه خوشه بندی و بازسازی تصاویر صورت با روش SOM با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 40.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه خوشه بندی و بازسازی تصاویر صورت با روش SOM با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.