Tag Archive: پروژه طبقه بندی داده matlab

فروش پروژه طبقه بندی داده ها با شبکه عصبی SOM با نرم افزار MATLAB

كد: 1631

عنوان پروژه: فروش پروژه طبقه بندی داده ها با شبکه عصبی SOM با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 50.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه طبقه بندی داده ها با شبکه عصبی SOM با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5
عکس 6
عکس 7
عکس 8
عکس 9
عکس 10

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه طبقه بندی داده ها با شبکه عصبی MLP با نرم افزار MATLAB

كد: 1108

عنوان پروژه: فروش پروژه طبقه بندی داده ها با شبکه عصبی MLP با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه طبقه بندی داده ها با شبکه عصبی MLP با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.