Tag Archive: پروژه طبقه بندی متلب

فروش پروژه طبقه بندی دودویی با رگرسیون خطی و لجستیک با نرم افزار MATLAB

كد: 2218

عنوان پروژه: فروش پروژه طبقه بندی دودویی با رگرسیون خطی و لجستیک با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه طبقه بندی دودویی با رگرسیون خطی و لجستیک با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه طبقه بندی داده IRIS با الگوریتم ISODATA با نرم افزار MATLAB

كد: 2215

عنوان پروژه: فروش پروژه طبقه بندی داده IRIS با الگوریتم ISODATA با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه طبقه بندی داده IRIS با الگوریتم ISODATA با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.