Tag Archive: پروژه طبقه بندی ویژگی چشم matlab

فروش پروژه تشخیص خون ریزی در شبکیه چشم بر اساس طبقه بندی ویژگی با نرم افزار MATLAB

كد: 2184

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص خون ریزی در شبکیه چشم بر اساس طبقه بندی ویژگی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 35.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص خون ریزی در شبکیه چشم بر اساس طبقه بندی ویژگی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.