Tag Archive: پروژه فازی تاکاگی سوگنو

فروش پروژه طراحی دو ورودی تک خروجی کنترل کننده فازی بر اساس تاکاگی سوگنو با نرم افزار MATLAB

كد: 1628

عنوان پروژه: فروش پروژه طراحی دو ورودی تک خروجی کنترل کننده فازی بر اساس تاکاگی سوگنو با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 40.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه طراحی دو ورودی تک خروجی کنترل کننده فازی بر اساس تاکاگی سوگنو با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه سیستم فازی تاکاگی-سوگنو (TS) با شبکه عصبی با نرم افزار MATLAB

كد: 1336

عنوان پروژه: فروش پروژه سیستم فازی تاکاگی-سوگنو (TS) با شبکه عصبی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 40.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه سیستم فازی تاکاگی-سوگنو (TS) با شبکه عصبی با نرم افزار MATLAB

در این پروژه به شبیه سازی سیستم فازی تاکاگی-سوگنو (TS Fussy System) که دارای بخش استخراج ویژگی در قسمت ورودی می باشد، پرداخته شده است. روش پیشنهادی تحت عنوان Semi Polynomial Data Mapping Fussy Inference System و به اختصار SPMFIS معرفی می شوند.

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.