Tag Archive: پروژه فیبر نوری matlab

فروش پروژه بیوسنسور فیبر نوری فوتونیکی به روش المان محدود با طول موج کاری فیبر با MATLAB

کد پروژه: 3083

عنوان پروژه: فروش پروژه بیوسنسور فیبر نوری فوتونیکی به روش المان محدود با طول موج کاری فیبر با MATLAB

قالب بندی: m – داکیومنت

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 100.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه بیوسنسور فیبر نوری فوتونیکی به روش المان محدود با طول موج کاری فیبر با MATLAB

در این پژوهش به مطالعه و بررسی علم فوتونیک و روش های موجود در آن پرداخته شد. یکی از مباحث مهم در این زمینه که به صورت ترکیبی می باشد، استفاده از کریستال فوتونی که فناوری جدید به شمار می رود و در علوم مختلف، قابل اجرا و پیاده سازی علمی و عملی است. لذا، جای کار در این حوزه به دلیل پیشرفت چشمگیر آن در چند سال اخیر، به شدت بالاست و به عنوان یک مبحث داغ در جوامع علمی شناخته می شود، زیرا کاربردهای فراوانی در علوم مهندسی از جمله الکترونیک، شیمی، بیوشیمی، هوافضا و غیره دارد. بنابراین، مطالعه پایه و شناخت روش های موجود در علم فوتونیک، مبحثی مهم در این زمینه به شمار می رود. چشم اندازی که علم فوتونیک دارد، کاملا مشخص است، زیرا به عنوان انقلاب در قرن بیست و یکم معرفی شده است. بنابراین واضح و مبرهن است که افق استفاده از چنین علمی، در پژوهش های مختلف، می تواند منجر به ساخت ابزارها و فناوری های جدید شود. در این پژوهش چند مورد از مسائل که در آن ها به تازگی از علم فوتونیک و کریستال فوتونی استفاده شده است، از جمله تلویزیون دیجیتال، شبکه های حسگر بیسیم و غیره، مورد بررسی موردی واقع شده اند. اما به دلیل عدم دانش کافی و ذکر نشدن نحوه استفاده از کریستال فوتونی در چنین سیستم هایی، هنوز معماهایی برای جوامع علمی در این حوزه باقی مانده است. هدف این پژوهش شناسایی چند سیستم بود که در کارهای آتی، روشی جدید برای آن ها ارائه شود و نیازهای اصلی در آن حوزه را مرتفع سازد.

فیبر کریستالی فوتونی (PCF) با هسته اصلاح شده مورد استفاده برای سنجش کاربردهای محیطی طراحی شده است. سنسور پیشنهادی با استفاده از تکنیک شبیه سازی همه کاره برای آنالیت های مختلف محیطی طراحی، بهینه سازی و آزمایش شده است. ساختار بیوسنسور فیبر کریستالی فوتونی پیشنهادی به دلیل ساختار و کاربردهای آن بی نظیر است ، به ویژه ترتیبهای کانال های حسگر (مناطق) که همزمان امکان سنجش همزمان چند آنالیت های مختلفی را می توان در کانال های مهندسی فیبر کریستالی فوتونی (مناطق 1 ، 2 و 3) فراهم کرد. این سنسور فیبر کریستالی فوتونی بسیار حساس است و می تواند برای برنامه های بالقوه سنجش پزشکی و محیطی با استفاده از آنالیت های گازی و مایع مختلف مستقر شود. منطقه سنجش فیبر کریستالی فوتونی برای افزایش تعامل بین نور و آنالیت بهینه شده است. با توجه به برنامه های پیچیده محیطی / مکانی، خم شدن ساختار فیبر کریستالی فوتونی مورد بررسی قرار می گیرد. نشان داده شده است که بیوسنسور مبتنی بر ساختار خم نسبت به محیط آبی در طول موج کوتاه حساس تر است. مشخص شده است که بیوسنسور پیشنهادی می تواند گونه های گازی و شیمیایی را در طول موج کاری طولانی شناسایی کند. این همچنین ارزش منحصر به فردی از بیوسنسور فیبر کریستالی فوتونی پیشنهادی را نشان می دهد، زیرا می تواند برای کاربردهای سنجش طول موج کوتاه و بلند نیز مستقر شود.

در این تحقیق، مروری کلی بر روی مسئله فیبر کریستال فوتونیک و مسئله بیوسنسوری انجام گرفت و سعی در شبیه سازی و طراحی یک بیوسنسور فیبر کریستال فوتونیک به روش المان محدود مبتنی بر طول موج فیبر کاری، ارائه شد. بر اساس شبیه سازی که در محیط MATLAB انجام گرفت، مشاهده شد که انتقال پالس در بیوسنسور فیبر کریستال فوتونی امکان پذیر است. همین طور پراکندگی در طول موج کاری فیبر در بیوسنسور فیبر کریستال فوتونی و در ادامه آن، در نظر گرفتن بخش موهومی و واقعی جهت انتشار نور براساس پراکندگی نمایش داده شد. در ادامه بخش واقعی و موهومی برای ثابت دی الکتریک نشان داده شدند و مشخص شد که قابلیت رسانای این بیوسنسور فیبر کریستال فوتونیک، دارای افزایش چشمگیری است که نشان از بهبود را نمایش می دهد و می تواند نور را در نقطه ای انتشار بدهد که در ادامه، نمایش انتشار نور نیز نشان داده شد و مشاهده شد که دارای عملکرد مناسبی است.

عکس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

عکس 7

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه فیبر نوری به روش GNLSE با نرم افزار MATLAB

كد: 2098

عنوان پروژه: فروش پروژه فیبر نوری به روش GNLSE با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: الکترونیک – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه فیبر نوری به روش GNLSE با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.