Tag Archive: پروژه فیلتر کالمن PF

فروش پروژه ردیابی فضاپیما با فیلترهای کالمن با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2837

عنوان پروژه: فروش پروژه ردیابی فضاپیما با فیلترهای کالمن با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه ردیابی فضاپیما با فیلترهای کالمن با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تخمین حالت هدف با فیلتر کالمن EKF و UKF و PF با نرم افزار MATLAB

كد: 2293

عنوان پروژه: فروش پروژه تخمین حالت هدف با فیلتر کالمن EKF و UKF و PF با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تخمین حالت هدف با فیلتر کالمن EKF و UKF و PF با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه پیاده سازی و مقایسه فیلترهای APF و EKF و UKF و PF با نرم افزار MATLAB

كد: 1695

عنوان پروژه: فروش پروژه پیاده سازی و مقایسه فیلترهای APF و EKF و UKF و PF با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه پیاده سازی و مقایسه فیلترهای APF و EKF و UKF و PF با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
 
عکس 2
 
عکس 3
عکس 4
عکس 5
عکس 6

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.