Tag Archive: پروژه لبه یابی تصویر matlab

فروش پروژه لبه یابی تصویر با نرم افزار MATLAB

كد: 681

عنوان پروژه: فروش پروژه لبه یابی تصویر با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه لبه یابی تصویر با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه پردازش تصویر – ماسک سوبل و رسم ویولت با نرم افزار MATLAB

كد: 652

عنوان پروژه: فروش پروژه پردازش تصویر – ماسک سوبل و رسم ویولت با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه پردازش تصویر – ماسک سوبل و رسم ویولت با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه عمليات پردازش تصوير با نرم افزار MATLAB

كد: 607

عنوان پروژه: فروش پروژه عمليات پردازش تصوير با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه عمليات پردازش تصوير با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عكس 1 – ماسك سوبل

عكس 2 – ماسك سوبل

عكس 3 – ماسك سوبل

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه مرزبندی، لبه یابی داخلی و تعیین مساحت خطوط با نرم افزار MATLAB

كد: 571

عنوان پروژه: فروش پروژه مرزبندی، لبه یابی داخلی و تعیین مساحت خطوط با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه مرزبندی، لبه یابی داخلی و تعیین مساحت خطوط با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه انواع عملیات در پردازش تصویر با نرم افزار MATLAB

كد: 566

عنوان پروژه: فروش پروژه انواع عملیات در پردازش تصویر با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 50.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه انواع عملیات در پردازش تصویر با نرم افزار MATLAB

کامل ترین پروژه در زمینه پردازش تصویر. می توانید برای درک بهتر کارکرد این پروژه عکس های خروجی را نگاهی بیندازید.

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

عکس 7

عکس 8

عکس 9

عکس 10

عکس 11

عکس 12

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه الگوريتم خوشه بندی فازی برای لبه يابی تصوير و هيستوگرام با نرم افزار MATLAB

كد: 513

عنوان پروژه: فروش پروژه الگوريتم خوشه بندی فازی برای لبه يابی تصوير و هيستوگرام با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه الگوريتم خوشه بندی فازی برای لبه يابی تصوير و هيستوگرام با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تشخيص لبه های عكس با نرم افزار MATLAB

كد: 481

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخيص لبه های عكس با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخيص لبه های عكس با نرم افزار MATLAB

در اين پروژه بعد از اجرا بخش دستوری MATLAB از شما نام يك فايل عكسی با پسوند jpg را می خواهد كه بايد آن را در كنار فايل m. قرار دهيد. بعد از نوشتن نام آن، خروجی لبه های عكس را تشخيص داده و تعداد لبه ها را در پنجره دستوری می نويسد.

عكس خروجی برنامه

عكس 1

عكس 2

عكس 3

عكس 4

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه لبه يابی (edge) تصاوير با نرم افزار MATLAB

كد: 355

عنوان پروژه: فروش پروژه لبه يابی (edge) تصاوير با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه لبه يابی (edge) تصاوير با نرم افزار MATLAB

در اين پروژه می توانيد هر عكسی را با فرمت های jpg و bmp وارد برنامه كرده و با استفاده از تكنيك های لبه يابی، لبه های عكس را مشخص كنيد.

عكس خروجی برنامه

عكس 1 – عكس وارد شده به برنامه

عكس 2 – لبه يابی عكس اصلی

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.